ضمانت نامه ارزی

تعهد غیرقابل برگشت ضامن (پست بانک ایران) و بنا به درخواست متقاضی، به پرداخت وجه مورد ضمانت به ذینفع در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط وی مطابق با شرایط مندرج در متن ضمانت نامه

انواع ضمانت نامه

 • شرکت در مناقصه یا مزایده(Tender/bid Bond Guarantee):ضمانت نامه ای که به نفع مناقصه گزار یا مزایده گزار و به منظور پوشش وی در برابر انصراف احتمالی برندگان مناقصه یا مزایده از امضای قرارداد یا ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار صادر می شود.
 • حسن انجام کار/تعهدات(Good Performance Guarantee):ضمانت نامه ای که به منظور پوشش ریسک عدم انجام تعهدات پیمانکار در ارتباط با قرارداد پایه به نفع کارفرما صادر می شود
 • پیش پرداخت(Advance Payment Guarantee):ضمانت نامه ای که به منظور پوشش ریسک عدم برگشت پیش پرداخت داده شده توسط کارفرما به پیمانکار (در ارتباط با اعتبار اسنادی یا بدون اعتبار اسنادی) به نفع کارفرما صادر می شود.
 • استرداد کسور وجه الضمان(Retention Guarantee):گاه برای این که ذینفع از انجام شایسته تعهدات طرف دیگر اطمینان حاصل نماید، بجای دریافت ضمانت نامه از هر پرداخت (طبققرارداد) درصدی کسر می نماید. اگر مجری قرارداد خواستار باز پس گرفتن مقادیر کسر شده باشد، ممکن است ذینفع بپذیرد که مبالغ را در مقابل اخذ ضمانت نامه ای که آن را ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان می نامند، مسترد نماید.
 • حقوق و عوارض گمرکی(Customs Guarantee):ضمانت نامه ای است که به نفع گمرکات کشور صادر و تضمین کننده پرداخت حقوق و عوارض متعلقه می باشد.

اقسام ضمانت نامه های ارزی

 • صدور ضمانت نامه ارزی در بخش صادرات
 • صدور ضمانت نامه ارزی در بخش واردات

1-صدور ضمانت نامه ارزی در بخش صادرات:ضمانت نامه های صادراتی به آن دسته از ضمانت نامه هایی اطلاق می گردد که بنا به درخواست طرفهای ایرانی به نفع طرف های خارجی یا ایرانی صادر می گردد. این گونه ضمانت نامه ها به چهار بخش تقسیم می شود

1-1-کالاهای تولیدی:صنعتی، کشاورزی، معدنی و .... صدور انواع ضمانتنامه های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان) موردنیاز صادرکنندگان کالاهای تولیدی با رعایت کامل دستورالعمل های صادره امکان پذیر می باشد.

2-1-خدمات فنی و مهندسی:

صدور انواع ضمانت نامه های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان) برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مطابق آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر است.

2-صدور ضمانت نامه ارزی در بخش واردات:

ضمانت نامه های ارزی وارداتی به ضمانت نامه ای اطلاق می شود که در مقابل تضامین متقابل بانک های خارجی به نفع مشتریان داخلی و اغلب به منظور پوشش و حصول اطمینان از واردات کالا و خدمات، تضمین بازپرداخت پیش پرداخت یا پوشش اطمینان برگزارکنندگان مناقصه و مزایده صادر می شود. به عبارت دیگر تعهد غیرقابل برگشت بانک برای پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) است. حوزه های صدور ضمانتنامه وارداتی به طور کلی مشتمل بر موارد ذیل می باشد

2-1-مناقصه /مزایده:برگزار کننده مناقصه (وارد کننده داخلی)، به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم امضای قرارداد توسط برنده مناقصه و یا عدم ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار توسط وی، نسبت به اخذ ضمانت نامه شرکت در مناقصه /مزایده از فروشنده/پیمانکار خارجی در قبال درصدی از مبلغ قرارداد (5 درصد) اقدام می نماید

2-2-واردات کالا/خدمات:وارد کننده داخلی به منظور پوشش بخشی از ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات فروشنده /پیمانکار خارجی، نسبت به اخذ ضمانت نامه در قبال درصدی از مبلغ قرارداد (10- 5درصد) اقدام می نماید. قرارداد پایه مربوطه می تواند در ارتباط با واردات کالا و یا خدمات تنظیم شده باشد.3-2-پیش پرداخت ارزی:وارد کننده داخلی به اندازه مبلغ پرداختی به فروشنده/پیمانکار خارجی به عنوان پیش پرداخت، نسبت به اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت مبادرت می نماید تا بدین ترتیب ریسک عدم استهلاک مبلغ پیش پرداخت و یا عدم بازپرداخت آن را پوشش دهد.

مدارک لازم جهت صدور ضمانتنامه های وارداتی :

 • ارائه درخواست مشتری
 • ارائه کپی قرارداد یا موافقتنامه
 • ارائه پیش فاکتور امضاء شده
 • کپی اعتبار اسنادی
 • کپی اسناد مناقصه
 • گواهی تائید صلاحیت مبنی بر توانائی اجرای قرارداد از معاوت نظارت راهبردی رئیس جمهور
 • ارائه مصوبه کمیته ماده 19 به شعبه تحویل دهد

دریافت اطلاعات بیشتر

شما می‌توانید در تمامی ساعات شبانه‌روز و 7 روز هفته با شماره تلفن 02184284 تماس گرفته و نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادات و یا سؤالات خود را با کارشناسان این بانک در میان گذاشته و از مشاوره تلفنی نیز بهره‌مند شوید.