استراتژی ها و سیاست های  پست بانک ایران  در حوزه دولت الکترونیکی و بانکداری دیجیتال

 

به استناد ماده 5 " ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی " مصوب ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در تاریخ 1392/12/20 ابلاغی به شماره 200/145 مورخ 1393/6/11 ، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ، کارگروه توسعه دولت الکترونیکی دستگاه را ایجاد کنند و همچنین  بر اساس مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه ، تکالیفی در حوزه توسعه واستقرار دولت الکترونیکی برای کلیه دستگاه های اجرایی تعیین شده است و وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آنها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول گردیده است.

سرفصل کلی تکالیف محوله عبارتند از :

الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی

کاهش سالانه 5/12 درصد از مراجعات حضوری مردم به دستگاه های اجرایی از سال دوم برنامه ششم توسعه

انجام تبادلات الکترونیکی صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ( بستر GSB )

ارتقا 30 رتبه ای شاخص توسعه دولت الترونیکی کشور در ارزیابی های بین المللی (EGDI)

بر این اساس کمیته توسعه دولت الترونیک و هوشمند سازی جهت پیشبرد اهداف توسعه دولت الکترونیک و اجرای قانون برنامه ششم توسعه و به منظور سیاست گذاری ، برنامه ریزی و ساماندهی امور مرتبط بر اساس منشور مصوب در پست بانک تشکیل و معاونت فناوری اطلاعات نیز به عنوان دبیر این کمیته تعیین گردید.

در راستای رسیدن به اهداف دولت الکترونیک، این بانک نسبت به شرکت در ارزیابی های دوره ای که  توسط سازمان فناوری اطلاعات ، سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می گردد، اقدام می نماید تا همواره بصورت مستمر میزان پیشرفت برنامه های توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق اهداف مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و سعی بر آن دارد با انجام برنامه ریزی صحیح گامی بلند در راه استقرار و توسعه دولت الکترونیک بردارد.

با عنایت به نقش تعیین کننده صنعت بانکداری در اقتصاد کشور از یک سو و ضرورت حفظ ارتقاء این جایگاه از طریق کسب آمادگی های لازم و عکس العمل سریع ومناسب در فرآیند دیجیتالی و هوشمند شدن اقتصاد کشور از سوی دیگر، بانک ها را ملزم به طراحی و تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال نموده است.

در این راستا پست بانک ایران نیز هم راستا با استراتژی کلان بانک، راهبرد دیجیتالی نمودن بانک را در دستورکار خود قرار داده است و دراین‌خصوص با استفاده از ظرفیت های خدمات مشاورین و همچنین بهره مندی از ظرفیت های داخلی نسبت به انجام مطالعات لازم و تدوین ابعاد استراتژی، اهداف بلند مدت  بانک و پروژه های عملیاتی بانکداری دیجیتال، اقدام نموده است.