اعطای انواع تسهیلات

انواع تسهیلات شامل تسهیلات مشارکت مدنی، تسهیلات مضاربه ، تسهیلات جعاله، تسهیلات قرض الحسنه )قرض الحسنه ازدواج) ،تسهیلات فروش اقساطی، تسهیلات ویژه از محل صندوق توسعه ملی میباشد که توسط باجه های خدمات بانکی ارائه می گردد.

 

مدارک مورد نیاز :

  •  درخواست کتبی متقاضی
  • اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه وکارت ملی وکپی های آنها ، گواهی اشتغال به کار
  • اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
  • سایر مدارک و مجوزهای لازم برای انجام کار موضوع قرارداد که موید اظهارات کتبی متقاضی تسهیلات باشد.

 

مراحل انجام کار

  • درخواست مشتری به باجه
  •  تحویل درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوط به شعبه
  •  بررسی درخواست متقاضی به منظور امکان تصویب از سوی
  • مراجع ذی صلاح بانک
  •   اخذ وثیقه
  •   اعطای تسهیلات