حساب سپرده قرض الحسنه جاری

حساب قرض الحسنه جاری ، حسابی است که به موجب قرارداد منعقده بین پست بانک و مشتری (حقیقی/ حقوقی ) افتتاح می شود .مشتری با افتتاح این حساب وجوهی را به صورت قرض الحسنه نزد پست بانک ایران به امانت سپرده و در هر زمان می تواند از طریق صدور چک مبلغ دلخواه را از حساب خود برداشت یا به دیگری واگذار نماید.اگر یکی از صاحبان مشاغل و صنوف هستید که قصد تمرکز فعالیت تجاری خود در یک بانک به روز و پیشرو رادارید وبرای شرکت و موسسه خود نیاز به سپرده ای برای مدیریت اقتصادی فعالیت های خوددارید و نیاز به دسته چکی دارید که در اقصی نقاط کشور بدون دغدغه و مشکل مورد استفاده قرار گیرد حساب سپرده سرمایه گذاری جاری یکی از انواع سپرده های یانکی است که شما با افتتاح آن می توانید از خدمات متعدد بانکی بهره مند شوید.

 

مزایا و امتیازات

دریافت دسته چک : شما می توانید با دریافت دسته چک از آن به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت استفاده کنید. امکان نقد شدن چک های سپرده جاری در کلیه شعب پست بانک وجود دارد. به علاوه این چک ها را می توان در شعب سایر بانک ها ، جهت واریز به سپرده واگذار کرد.

خدمات الکترونیک: با افتتاح سپرده جاری می توانید از خدمات کارت بانکی و اینترنت بانک نیز استفاده کنید. البته برای حساب های حقوقی امکان صدور کارت بانکی وجود ندارد.

تسهیلات : شما می توانید بر مبنای میزان موجودی خود در حساب جاری پست بانک در خواست تسهیلات نمایید.بانک با در نظرگرفتن میانگین شش ماهه موجودی شما و طی فرآیند اعتبار سنجی تسهیلات مذکور را به شما پرداخت خواهند نمود.

حداقل موجودی جهت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری جاری

سپرده جاری را می توان با حداقل 500/000 ریال افتتاح کرد.

 

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی :

 • داشتن معرف طبق ضوابط بانک اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • نداشتن سابقه چک برگشتی و بدهی معوق بانکی (با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
 • ارائه مدارک شغلی که نشان دهنده فعالیت شغلی یا تجاری معتبر شما باشد . شامل : جواز کسب ، گواهی اشتغال به کار ، کارت بازرگانی معتبر بنام خودشخص به همراه کد(شماره) اقتصادی معتبر و .....
 • ارائه مدارک محلی که در آن به فعالیت اقتصادی اشتغال دارید شامل : سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و قبض های خدمات شهرمحل کسب . شامل : تلفن ، برق، آب، گاز.
 • برای گشایش سپرده برای اشخاص دونفرو بیشتر (مشترک) مدارک ذکر شده برای کلیه متقاضیان ضروری است.

اشخاص حقوقی :

اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و شرط پیش بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکتنامه و آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی کشور که نام صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد می توانند حساب سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح نمایند.

 • تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری که به امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد. ارائه مستندات در خصوص معرفی اشخاص هیئت مدیره و امضا داران
 • شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
 • اصل و کپی اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی
 • نداشتن سابقه چک برگشتی و بدهی معوق بانکی (با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
 • آخرین صورت جلسه مجمع عمومی
 • مدارک مالکیت شرکت (سند مالکیت یا اجاره نامه)
 • نمونه امضای هیئت مدیره و امضا داران
 • تکمیل مشخصات و ثبت امضاء بر روی فرم های مخصوص افتتاح حساب در حضور مسئول ذیربط.

 

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای پزشکان ، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری :

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای افراد فوق الذکر نیاز به معرف نداشته و به جای آن می بایست تصویر کارت نظام پزشکی یا پروانه وکالت یا کارت شناساسی که با اصل آن مطابقت داده شده به انضمام معرفی نامه سازمان نظام پزشکی ، کانون وکلا یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری . بدیهی است سایر مقررات و شرایط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری مربوط به اشخاص حقیقی الزامی است.

 

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص نابینا و معلول ازدودست (اشخاص خاص) :

در خصوص افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص خاص که به لحاظ عدم توانایی های لازم از نظر خواندن و نوشتن و یا عوارض جسمانی قادر به ارائه نمونه امضاء خود به بانک نمی باشند علاوه بر رعایت مواردیکه در مورد حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی اخذ مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است

 

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک :

ممکن است دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب قرض الحسنه جاری افتتاح نمایند که در این صورت باید صریحا" نحوه و ترتیب استفاده از حساب (متفقا" یا منفردا") قید و میزان سهم هر یک مشخص و چگونگی برداشت از حساب صریحا" تعیین و اعلام شود.

 

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای بنگاه ها و موسسات ثبت نشده :

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام مغازه یا بنگاه و موسسات یا عناوین دیگری که رسما"نام آنها به ثبت نرسیده و شخصیت حقوقی آنان محرز نشده ، حساب به نام صاحب یا صاحبان آنها باز شده وعنوان مزبور بعد از اسم صاحب / صاحبان حساب در پرانتز نوشته شود.

 

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای انجمن ها :

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری جهت انجمن های ثبت شده صرف نظراز هدف تاسیس این موسسات که ممکن است علمی ، فرهنگی ، ادبی و .... باشند اخذ مدارک :
رونوشت مصدق اساسنامه و مرامنامه ثبت شده انجمن

 یک نسخه روزنامه رسمی کشور مبنی بر انتشار آگهی تاسیس انجمن

 

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای مدارس غیر انتفاعی :

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای مدارس غیر انتفاعی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند صرفا" به تقاضای مدیر کل یا رئیس اداره آموزش و پرورش انجام می پذیرد.
افتتاح و برداشت از حساب سپرده قرض الحسنه جاری مدارس غیر انتفاعی با معرفی نامه موضوع بند فوق بر عهده منتخبی از شورای مالی مرکب از اعضاء ذیل می باشد:

 • نماینده موسس یا موسسان
 • نماینده معلمان واحد آموزشسی
 • دونفر نماینده انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی
 • مدیر واحد آموزشی

رعایت سایر شرایط و مقررات افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای صاحبان حساب و امضاء الزامی است.

 

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شوراهای شهر، روستا و دهیاری :

نظر به اینکه شوراهای شهر و روستا و دهیاری ها به موجب قانون ایجاد می شوند و از تاریخ تشکیل دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی می باشند جهت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه مدارک مشروحه ذیل اخذمی گردد:
صورتجلسه انجام انتخابات شورا / دهیاری که به تائید هیات نظارت ، فرمانداری یا یخشداری محل رسیده و به مهر مربوطه ممهور شده باشد.
صورتجلسه اعضاء شوراء که برای انجام امور مالی یک یا چند نفر را با حق امضاء تعیین کرده باشند.
تقاضای افتتاح حساب با امضای رئیس و یا یکی از اعضاء شورا / دهیاری ممهور به مهر شورای ذیربط.
نمونه امضائ و تصویرشناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء معرفی شده از طرف شورا.
عدم چک برگشتی و بدهی غیر جاری از سامانه بانک مرکزی برای افراد.
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شورا / دهیاری نیاز به معرف ندارد

شوراهای شهر ، روستا و دهیاری ها باید دارای شماره ثبت ، محل ثبت ، تاریخ ثبت و شناسه باشد.

 

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای اشخاص (حقیقی / حقوقی) خارجی مقیم :

 

اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت ) صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با مشخصات و ویژگی هایی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می باشند.می توانند حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک افتتاح نمایند.


اشخاص حقوقی خارجی که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن در ایران به ثبت شده در ایران رسیده باشد می توانند همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی جاری که دارای اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی هستند مجاز است.
آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی که اقامت آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان می باشد می بایست صرفا" در همان حوزه ، نسبت به افتتاح حساب سپرده اقدام نمایند.

شرایط و مقررات عمومی

هر شخص حقیقی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد و یا حکم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود در بانک سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح نمایند.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه بلا مانع است .

 

 نحوه و چگونگی انسداد حساب جاری

حسابهای جاری که بر اساس ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح گردیده است صرفا" بر اساس یکی از موارد ذیل قابل انسداد می باشد:
دستور مراجع قضایی
دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تقاضای کتبی مشتری