دریافت وجه قبوض مصرفی

در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و تسهیل در امر دریافت وجوه، پست بانک به نمایندگی از سازمانهای زیربط اقدام به ارائه خدمت قبول و دریافت وجوه تمامی قبوض سازمانها نظیر: آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه، جرائم رانندگی و... به صورت حضوری در محل باجه ها و به صورت غیر حضوری از طریق درگاه های الکترونیکی شامل: دستگاه خودپرداز ، اینترنت بانک ، همراه بانک ، تلفنبانک ، دستگاه کارتخوان شعبه ای موبایل بانک ، اپلیکیشن سکه همراه و ... می نماید.

 

مراحل انجام کار حضوری:

  • مراجعه مشتری به باجه خدمات بانکی
  • ارائه قبض مورد نظر توسط مشتری
  • اخذ وجه از مشتری و پرداخت آن توسط کارگزار باجه
  • پرفراز ، مهر و امضاء قبض توسط کارمند باجه و تحویل آنبه مشتری به عنوان رسید.

 

مراحل انجام کار غیرحضوری:

پرداخت قبوض از طریق درگاه های الکترونیکی شامل: دستگاه خودپرداز ، اینترنت بانک ، همراه بانک ، تلفنبانک ، دستگاه کارتخوان شعبه ای موبایل بانک ، اپلیکیشن سکه همراه و ...